Met de Rijopleiding In Stappen (RIS) word je stapsgewijs opgeleid voor deelname aan het verkeer. De RIS-methodiek onderscheidt zich van andere lesmethoden. Door het lesprogramma op te delen in modules is het makkelijker te volgen.

De RIS biedt een goede voorbereiding op wat je als automobilist moet kennen, kunnen en willen.  Deze opleiding is opgebouwd uit 4 modules.

  1. Voertuigbediening en voertuigbeheersing
  2. Eenvoudige verkeerssituaties
  3. Complexe verkeerssituaties
  4. Verantwoord gedrag

Elke module is weer opgebouwd uit een aantal hoofdstukken, de zogenaamde scripts. Door deze scripts in een voor jou logische volgorde aan te leren ontstaat een rijopleiding op maat. Zo leer je alle onderdelen van het autorijden. Op de instructievorderingenkaart (IVK) kun je de voortgang van jouw opleiding stap voor stap volgen. Je weet dus precies waar je aan toe bent.

Thuis kun je de lessen voorbereiden met behulp van het RIS-praktijkboek. Wanneer je dit doet, levert je dit tijdwinst op. Jouw instructeur hoeft je minder uit te leggen, zodat jij meer toekomt aan het werkelijke rijden.

Rijschool Theo Postma is een RIS-gecertificeerde rijschool. Op de website van het CBR is het mogelijk om deze gecertificeerde rijscholen te bekijken.